SALA CRESPI - CASAL SANT PERE
BARCELONA
TERRASSA
Major de Sant Pere, 59
08222