Política de privacitat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, RECURSOS EDUCATIVOS S.L. com a responsable dels tractaments de dades de caràcter personal, li informa que les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de formularis de contacte disponibles en aquest lloc web, seran tractats amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li la informació requerida.

Aquest tractament de dades tindrà la seva base de legitimació en el seu consentiment manifestat mitjançant l'acció d'enviar-nos la sol·licitud i facilitar-nos les seves dades i, si escau, en l'establiment d'una relació precontractual o contractual.

Quan les dades siguin recaptades del formulari i no d'un altre camp obert com a mail contacte, serà necessari aportar, almenys, aquells camps marcats amb un asterisc, ja que en cas contrari, RECURSOS EDUCATIVOS S.L. no podrà acceptar ni gestionar el compliment de la relació establerta.

Les dades seran mantingudes el temps necessari per atendre la seva sol·licitud d'informació, tret que s'iniciés una relació precontractual o contractual derivada d'aquesta.

La informació sol·licitada en els formularis de contacte és la necessària per atendre la seva sol·licitud, la manca d'informació podrà comportar la impossibilitat de gestionar correctament la seva sol·licitud.

Les seves dades no seran cedides a tercers.

Si en els seus formularis ens facilités dades de tercers, haurà d'informar prèviament al titular de les dades de la utilització d'aquests i de les condicions que s'estableixen en aquesta Política de Privadesa, obtenint el seu consentiment per comunicar-nos les seves dades.

En cas d'incompliment per la seva banda, Un. es compromet a respondre i a deixar indemne a RECURSOS EDUCATIUS S.L. de qualssevol danys o perjudicis es derivin d'aquest incompliment.

El tractament de les seves dades s'efectuarà adoptant mesurades de seguretat que garanteixin, d'acord amb l'estat actual de la tecnologia, la confidencialitat i integritat de la informació que ens facilita.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat dirigint-se a RECURSOS EDUCATIVOS S.L. amb domicili social: Carrer Santa Leonor 61, Planta 4ºA. 28037 Madrid mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: info@recursosweb.com La seva sol·licitud haurà d'anar acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu de la personalitat valgut en dret i, si escau, dels documents que justifiquin la seva sol·licitud. Així mateix, podrà dirigir les seves reclamacions davant l'autoritat de control a Espanya (AEPD).

Respecte als diferents formularis de sol·licitud als quals es pot accedir en aquesta web, en cadascun d'ells es recull la informació relativa al compliment de la normativa en matèria de protecció, quant al compliment del dret d'informació i obtenció del consentiment quan fos necessari.

El tractament de les seves dades s'efectuarà adoptant mesurades de seguretat que garanteixin, d'acord amb l'estat actual de la tecnologia, la confidencialitat i integritat de la informació que ens facilita.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició, limitació i portabilitat dirigint-se a RECURSOS EDUCATIVOS S.L. amb domicili social: Carrer Santa Leonor 61, Planta 4ºA. 28037 Madrid mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: info@recursosweb.com. La seva sol•licitud haurà d'anar acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu de la personalitat valgut en dret i, si escau, dels documents que justifiquin la seva sol•licitud. Així mateix, podrà dirigir les seves reclamacions davant l'autoritat de control a Espanya (AEPD)

Respecte als diferents formularis de sol•licitud als quals es pot accedir en aquesta web, en cadascun d'ells es recull la informació relativa al compliment de la normativa en matèria de protecció, quant al compliment del dret d'informació i obtenció del consentiment quan fos necessari.

CLÀUSULA FORMULARI
Nivell d'Informació 2º Capa
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Dades relacionades amb el responsable del Tractament. RECURSOS EDUCATIVOS S.L.
Carrer Santa Leonor 61, Planta 4ºA. 28037 Madrid
info@recursosweb.es
Finalitat del tractament Les dades aportades en aquest formulari, així com en la documentació que pugui adjuntar-se, seran destinats per a la posterior posada en contacte de l'entitat amb els usuaris que han realitzat algun tipus de consulta ja sigui petició de pressupost o uns altres, per a la relació comercial i/o publicitària dels serveis o productes de la nostra empresa.
Termini de conservació Les dades seran mantingudes el temps necessari per atendre la seva sol·licitud d'informació, tret que s'iniciés una relació precontractual o contractual derivada d'aquesta.
En aquests casos el temps serà el necessari per a la tramitació i conclusió de la relació existent.
Legitimació Les dades són tractades sobre la base del seu consentiment, entenent que ha estat atorgat al moment que emplena aquesta sol·licitud i ens aporta les seves dades de caràcter personal per tractar-los amb la finalitat indicada a l'apartat corresponent d'aquest formulari. Les dades sol·licitades en aquest formulari són necessàries per poder atendre la seva sol·licitud, la falta d'aquestes podrà motivar que la seva sol·licitud no pugui ser atesa.
Quan les dades siguin recaptades del formulari i no d'un altre camp obert com a mail contacto, serà necessari aportar, almenys, aquells camps marcats amb un asterisc, ja que en cas contrari, RECURSOS EDUCATIVOS S.L. no podrà acceptar ni gestionar el compliment de la relació establerta.
Si desitja rebre informació, sobre els productes, serveis i activitats realitzades, promogudes o patrocinades per RECURSOS EDUCATIVOS S.L. i d'altres empreses i dels serveis i activitats vinculats a la mateixa, a través de qualsevol mitjà de comunicació electrònica (e-mail, sms, etc.) i per mitjans no electrònics (correu postal o telèfon), marqui la casella corresponent
Drets Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Portabilitat, Supressió o, si escau, Oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça a dalt assenyalada.
Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Si sol·licités la modificació de dades haurà d'aportar els documents que acreditin la modificació d'aquests.